ĐANG THI CÔNG
SHOWROOM 2 Thi công giai đoạn 2 tai Thủ Đức
KHU KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN Đang thi công tại quận Thủ Đức
TƯỜNG LEO NÚI HỒ BƠI Từ năm 2012 Tường leo núi đã được công ty ALUVINA thi công.