Mặt trước
Tường leo núi do công ty Aluvina gia công tại Việt Nam vận chuyển theo đường biển qua Thành Phố Yangon Myanmar lắp đặt năm 2015.