Tuyển dụng
KỸ SƯ XÂY DỰNG - KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH KỸ SƯ XÂY DỰNG - KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh Cấp Bậc Chuyên viên Mức Lương Thỏa thuận Ngành Nghề Xây dựng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/03/2016